Türk Sütçülük Sektörü​

Türk Sütçülük Sektörü

Geniş otlak ve meraları, büyük hayvancılık potansiyeli, eşsiz zenginlikteki ürün yelpazesi, 4 mevsimi bir araya getiren iklimi ve işletmecilerinin bilgisi ve üreticilerinin el emeğiyle Türkiye dünyanın önde gelen tarım ve hayvancılık yapan ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

22 milyon tondan fazla süt üretimiyle Türkiye Avrupa’da üçüncü, Dünya’da sekizinci en büyük süt üreticisidir.

Şekiller

Süt Üretimi

 

Son yıllarda Türkiye’de süt üretimi önemli bir gelişme göstermiştir. Toplam süt üretiminde çok az miktarda artış görülen (sırasıyla %0,1 ve %0,8) 2015 ve 2016 yılları istisna olmak üzere, her türden toplam süt artış hacmi son on beş yıllık süreçte ikiye katlanmış ve son on yılda %70 oranında artışa geçmiştir.

İneklerin Süt Verimleri (Milyon Ton)

 

İneklerin süt verim miktarının, son beş yılda süt üretimindeki artış ve işleme sanayiindeki gelişme sonucunda %26 oranında arttığı gözlemlenmiştir. İneklerin süt verimi toplamının %50 ’ünün işlenmesi için gönderilmesinin yanı sıra, kalanı iç piyasa, hane halkı tüketimi, besicilik kullanımı vs. yoluyla pazarlanmaktadır.

İçme Sütü Üretimi (x 1000 Ton)

 

Resmi istatistiklere göre, Türkiye’de taze süt üretimi son beş yılda %25 oranında artmıştır. Tüketici farkındalığının, gelirdeki büyümenin ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin yanı sıra, yedi yıldır uygulamada olan Okul Sütü Projesi içme sütü üretimindeki artışla birlikte süt tüketimi artmıştır.

Peynir, Yoğurt ve Tereyağı Üretimi (x 1000 Ton)

 

Peynir Türk halkı için özellikler kahvaltı için çok özel ve eşsiz bir süt ürünüdür. Resmi kayıtlara göre, peynir hem iç piyasada hem de dış ticarette önde gelen ürünlerden biridir.

Türkiye’de üretilen süt ürünleri arasında yoğurt sıvı sütün izlediği en büyük üretim miktarına sahiptir. Geleneksel süt ürünleri olan yoğurt ve ayran Türkiye’nin neredeyse her tarafında tüketilmektedir.

Ticaret

 

Süt ürünleri ihracat değeri, dünya süt ihracatındaki sabitlenme, uluslararası piyasada talep düşüşü, düşük emtia fiyatları, potansiyel piyasalardaki siyasi durumlar vb. sebeplerle ortalama büyümeye göre ödemli ölçüde düşüş görülen (yaklaşık %25) 2015 yılı hariç olmak üzere 2012 yılından beri artış göstermektedir. Türkiye’nin başlıca ihraç ettiği süt ürünleri peynir altı suyu, peynir ve süt tozuyken, tereyağı ve peynir en çok ithal edilen ürünlerdir. Bu bağlamda, Türkiye’nin öz yeterlilik oranı tahmini olarak %100’ün üzerindedir.